Företaget

TelexMedica Kliniska Telemedicin AB bildades 2004 i syfte att skapa ett internetsjukvårdssystem, DocOnNet, för individuella vårdkonsultationer på distans. Ett system som skapar en ny arena för det medicinska mötet.

Systemet har utvecklats och använts vid verkliga medicinska konsultationer vid företagets egna klinik www.internetsjukhuset.se .

  • DocOnNet går att använda i vanliga hemdatorer, i moderna smartphones och ”surfplattor” som till exempel iPad.
  • DocOnNet förenklar för den sjuke genom att denne slipper resa och vänta.
  • DocOnNet gör att vårdgivaren kan arbeta, säkrare, effektivare, mer mobilt och roligare.
  • DocOnNet minskar smittspridningen i samhället och på sjukhus.
  • TelexMedica har ansökt om internationellt patent för DocOnNet systemet.
  • TelexMedica är ett privatägt aktiebolag med 23 aktieägare.

Kommentarer inaktiverade.